Skip to main content

2008 gruodžio 5–6 d. / Susitikimai šį savaitgalį!

UŽDARAI GYVENANČIOS VIENUOLĖS ŠIANDIEN MODELIS - AMŽINAS, ATVEJIS - ŽIŠSKIRTINIS

Į Vilnių atvykusi dr. Anne-Dolorès Marcélis, knygos “Šių laikų vienuolės atsiskyrėlės. Karmeličių ir klarisių gyvenimai ir pasakojimai Namurois, 1837-2000” autorė, skaitys paskaitą Vienuolės atsiskyrėlės šiandien: amžinas  modelis, ypatingas atvejis. Autorė lygina vienuolyno sistemą su konkrečiomis kolektyvinėmis ir individualiomis moterų istorijomis akcentuodama tris aspektus: naujokių kvietimą ir pašaukimą; pajamų šaltinį; santykius su bažnyčios hierarchais.

Anne-Dolorès Marcélis (g. 1970), istorikė ir šokėja, mokslų daktarė (Université Catholique de Louvain, Belgija, 2004). Nuo 2006 m. domisi socialine istorija, ypač šokio ir industrinės visuomenės santykiu. Mokslininkė tęsia vienuolynų bendruomenių ir jų ryšių socialine apsauga tyrimus. Šiuo metu ji dirba socialinės istorijos centre CARHOP (Centre d'Animation en Histoire Ouvrière et Populaire) Briuselyje.

Anne-Dolorès Marcélis paskaita vyks gruodžio 5 d. 17:00-20:00 (prancūzų k., vertimas į lietuvių k.)
Kūrybinės dirbtuvės – gruodžio 6 d. 14:00 -16:00 (anglų k.)

Adresas: Svečių namai “Domus Maria”
Aušros vartų g.12, LT – 01129, Vilnius

Renginiai nemokami.

Austrų menininkės Anjos Westerfrölke Projektas „Susitikimai“ (ON SITE) yra „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ Viešųjų erdvių humanizavimo programos dalis.

Vizičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, sodas ir buvusio kalėjimo pastatai (vartai, siena, sargybos bokštelis) tampa kūrybinėmis dirbtuvėmis ir apmąstymų erdve. Autorė siekia meninėmis priemonėmis atskleisti vizičių vienuolyno istoriją kartu su religine ir socialine Vilniaus istorija. Projekto “Susitikimai” meninė programa prasidės 2009 m. balandžio 9 d.